תנאי הזמנה

תנאי אחריות:
"קרן אור הצללות בע"מ" מקנה אחריות למשך 12 חודשים (בהתאם למוצר) מיום ההתקנה.
אחריות זו כוללת פגמים ביצור לכל חלקי המוצר.

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

  1. אין אחריות במקרים של נזקי טבע חריגים אשר אינם מקובלים באיזורנו.
  2. אין אחריות למוצר במידה וטופל או קיבל שירות על ידי גורם אחר שאינו מוסמך על ידי חברתינו.
  3. אין אחריות למוצר במידה ועבר לבעלות אחרת מהזמנה המקורית ו/או הועבר מהמקום בו הותקן למקום אחר.
  4. אין אחריות למוצר במידה ולא תוחזק או טופל בהתאם להנחיות החברה.
  5. במכל מקרה של תקלה או נזק לא תהא החברה אחראית בסכום כספי העולה על שווי הדולרי (בשקלים) האמיתי של הנזק.
  6. אין אחריות למוצר במקרה של אי פירעון יתרת חוב /חלק כלשהו מהתמורה למוצר.
  7. מובהר כי עץ עשוי להתבקע/להפריש שרף, אין החברה אחראית למקרים אלו.
  8. מובהר כי עץ הוא מוצר אורגני ולכן תתכן סטייה בגוון העץ.
  9. במידה ויוחלף כל חלק שהוא במוצר, בתקופת האחריות, תהיה האחריות לחלק שיוחלף עד לגמר תקופת האחריות של המוצר עצמו, (אין  לראות בהחלפת החלק כהערכת תקופת האחריות).

 
הערה: מתחייבת לשירות על פי נהליה ובזמן סביר בימים ובשעות המקובלות בחברה.
הלקוח יודיע לחברת הביטוח שלו על מוצרי "קרן אור הצללות בע"מ" בכדי שיהיו מבוטחים.

צור קשר

דילוג לתוכן