שעות הפעילות:

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
סגור
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת 

יצירת קשר:

הוראות הגעה:

תנאי אחריות:

"קרן אור הצללות בע"מ" מקנה אחריות למשך 12 חודשים (בהתאם למוצר) מיום ההתקנה.

אחריות זו כוללת פגמים ביצור לכל חלקי המוצר.

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים :

א – אין אחריות במקרים של נזקי טבע חריגים אשר אינם מקובלים באיזורנו.

ב – אין אחריות למוצר במידה וטופל או קיבל שירות על ידי גורם אחר שאינו מוסמך על ידי חברתינו.

ג – אין אחריות למוצר במידה ועבר לבעלות אחרת מהזמנה המקורית ו/או הועבר מהמקום בו הותקן למקום אחר.

ד – אין אחריות למוצר במידה ולא תוחזק או טופל בהתאם להנחיות החברה.

ה – במכל מקרה של תקלה או נזק לא תהא החברה אחראית בסכום כספי העולה על שווי הדולרי (בשקלים) האמיתי של הנזק.

ו –  אין אחריות למוצר במקרה של אי פירעון יתרת חוב /חלק כלשהו מהתמורה למוצר.

ז – מובהר כי עץ עשוי להתבקע/להפריש שרף, אין החברה אחראית למקרים אלו.

ח – מובהר כי עץ הוא מוצר אורגני ולכן תתכן סטייה בגוון העץ.

י – במידה ויוחלף כל חלק שהוא במוצר, בתקופת האחריות, תהיה האחריות לחלק שיוחלף עד לגמר תקופת האחריות של המוצר עצמו, (אין  לראות בהחלפת החלק כהערכת תקופת האחריות).

הערה: מתחייבת לשירות על פי נהליה ובזמן סביר בימים ובשעות המקובלות בחברה.

הלקוח יודיע לחברת הביטוח שלו על מוצרי "קרן אור הצללות בע"מ" בכדי שיהיו מבוטחים.

תנאי אחריות:

"קרן אור הצללות בע"מ" מקנה אחריות למשך 12 חודשים (בהתאם למוצר) מיום ההתקנה.

אחריות זו כוללת פגמים ביצור לכל חלקי המוצר.

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים :

א – אין אחריות במקרים של נזקי טבע חריגים אשר אינם מקובלים באיזורנו.

ב – אין אחריות למוצר במידה וטופל או קיבל שירות על ידי גורם אחר שאינו מוסמך על ידי חברתינו.

ג – אין אחריות למוצר במידה ועבר לבעלות אחרת מהזמנה המקורית ו/או הועבר מהמקום בו הותקן למקום אחר.

ד – אין אחריות למוצר במידה ולא תוחזק או טופל בהתאם להנחיות החברה.

ה – במכל מקרה של תקלה או נזק לא תהא החברה אחראית בסכום כספי העולה על שווי הדולרי (בשקלים) האמיתי של הנזק.

ו –  אין אחריות למוצר במקרה של אי פירעון יתרת חוב /חלק כלשהו מהתמורה למוצר.

ז – מובהר כי עץ עשוי להתבקע/להפריש שרף, אין החברה אחראית למקרים אלו.

ח – מובהר כי עץ הוא מוצר אורגני ולכן תתכן סטייה בגוון העץ.

י – במידה ויוחלף כל חלק שהוא במוצר, בתקופת האחריות, תהיה האחריות לחלק שיוחלף עד לגמר תקופת האחריות של המוצר עצמו, (אין  לראות בהחלפת החלק כהערכת תקופת האחריות).

הערה: מתחייבת לשירות על פי נהליה ובזמן סביר בימים ובשעות המקובלות בחברה.

הלקוח יודיע לחברת הביטוח שלו על מוצרי "קרן אור הצללות בע"מ" בכדי שיהיו מבוטחים.

kerenor-p  |  ©  זכויות שמורות

 שירותי קידום ובניית אתרים Nov nael 

WhatsApp chat