מבנה מחומרים קלים ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה.
פתור מהיתר בנייה לפרגולה יינתן בתנאים הבאים:

1. שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1\4 (הגדול מבניהם) משטח הקרקע\הגג עליה היא בנוייה.

2. המצללה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה, אלה אם כן, נקבע אחרת בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתוכנית המתאר (ניתן לבדוק בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה).

3. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על פיגום המצללה ויציבותה.

ניתן להקים גגון או סככה (קירוי מלא) בכניסה למבנה, עד 20 מ"ר, ללא צורך בהיתר בנייה וללא צורך לדווח לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תנאים לפטור:

1. גודל- עד 20 מ"ר.

2. חשוב לדעת כי הגגון הוא ע"ח זכויות היתר הבנייה (שטח עיקרי או שירות), לכן, טרם ההקמה, יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות למגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), תשנ"ב- 1992. הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד.

3. הקמת גגון או סוכך המחובר בצידו האחד לפחות אל המבנה ובהתקיים התנאים הבאים:

א. הגגון או הסוכך יבלטו מקיר המבנה לא יותר מ 2 מטר.

ב. יש לבנותו מחומרים קלים בלבד, כגון: גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, או חומרים דומים אחרים שמשקלם לא עולה על 50 ק"ג למ"ר ברכיב מיבני מישורי. זה לא כולל רעפי חרס כבדים.

4. יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת גגון או סוכך ששטחו יותר מ- 20 מ"ר בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. אל ההודעה יש לצרף אישור מהנדס מבנים על עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.

קירוי חניה:

בעקרון, קירוי החניה חייב להיות על פי המופיע בתוכנית המתאר. ישנן תוכניות המאפשרות קירוי בחומר קל, כגון: פרספקט. אחרות אינן קובעות כללים, ואז יש לראות האם קיימות הוראות מרחביות. ניתן לבדוק זאת בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשעות קבלת קהל.

רשת צל:

קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), בהתקיים התנאים הבאים:

1. גובה סככת הצל הוא לא יותר מ-3 מטר.

2. המפתח בין העמודים לא יותר מ- 5 מטר.

3. משקל הקירוי לא יותר מ- 3.5 קילוגרם למ"ר.

שעות הפעילות:

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
סגור
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת 

יצירת קשר:

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות:

הוראות הגעה:

kerenor-p  |  ©  זכויות שמורות

 שירותי קידום ובניית אתרים Nov nael 

WhatsApp chat